Hospicjum
Ambulatoryjne

Kierownictwo Ambulatoryjnego Hospicjum Łazarza
Elizabeth Schmidt-Pabst

030 46705-276
Napisz do nas

Potrzebujecie Państwo porady i wsparcia w domu

Udzielamy porad w zakresie opieki i pielęgnacji paliatywnej. W tym celu odwiedzamy Państwa w domu i udzielamy Państwu na miejscu porad w zakresie możliwości i sposobów prowadzenia dalej życia codziennego w sytuacji naznaczonej piętnem ciężkiej, nieuleczalnej choroby. Wspólnie z Państwem zastanawiamy się, w jaki sposób w trudnej sytuacji można pomimo wszystko osiągnąć poprawę jakości życia i poczucie bezpieczeństwa. W tym celu wspólnie z Państwem kierujemy naszą uwagę między innymi na istniejące możliwości w zakresie:

 • złagodzenia objawów, które w przebiegu choroby przysparzają Państwu trudności, takich jak: bóle, nudności i zaparcia
 • dpolepszenia sytuacji w zakresie domowej opieki pielęgnacyjnej
 • zmniejszenia przeciążenia bliskich i członków rodziny
 • zagospodarowania niewykorzystanego potencjału w środowisku społecznym
 • przyzwolenia na okazywanie w otwarty sposób uczuć smutku i bólu
 • skorzystania z uzupełniających, wyspecjalizowanych ofert w zakresie medycyny i pielęgnacji

Wspomaganie ze strony wolontariuszy

 • Wolontariuszki i wolontariusze towarzyszą osobom ciężko chorym i umierającym oraz ich bliskim i członkom rodziny w domu, w domach seniora, w szpitalu oraz w hospicjum stacjonarnym.
 • Wolontariuszki i wolontariusze pragną. podarować część swoich sił, czasu i uwagi osobom umierającym i ich rodzinom. Nie wykonują oni przy tym czynności pielęgnacyjnych, lecz oferują uzupełnienie opieki świadczonej ze strony pielęgniarek i pielęgniarzy oraz lekarzy domowych.
 • Wolontariuszki i wolontariusze są otwarci i gotowi do rozmów, poświęcają swój czas, uwagę, spokój i zrozumienie. Proponują towarzyszenie podczas spacerów, wizyt w urzędach lub u krewnych bądź też podczas imprez kulturalnych. W czasie swoich odwiedzin wolontariuszki lub wolontariusze mogą również  przejmować część obowiązków wykonywanych przez bliskich lub członków rodziny.
 • W ofercie świadczeń oferowanych ze strony wolontariuszek i wolontariuszy znajdują się również czuwania przy łóżkach osób chorych terminalnie w ostatnich godzinach ich życia. Cel stanowi przy tym, aby zmieniając się przy tej czynności w gronie kilku lub kilkunastu wolontariuszy, towarzyszyć osobie umierającej aż do chwili śmierci.
 • Wolontariuszki i wolontariusze są przez nas gruntownie przygotowywani do swojej trudnej pracy i w trakcie jej
  wykonywania uczestniczą w regularnych superwizjach. Są oni zobowiązani do zachowania tajemnicy.

Towarzyszenie przy umieraniu z wrażliwością na odmienność kulturową

Projekt „Pod koniec życia z dala od ojczyzny“ jest realizowany od 2013 roku w ramach Ambulatoryjnego Hospicjum Lazarus.

Przywiązujemy do tego wagę, aby ludzie, niezależnie od tego z jakiej kultury się wywodzą i jaką wyznają religię, otrzymywali pod koniec swojego życia opiekę medyczną i pielęgniarską
oraz wsparcie socjalno-psychologiczne.

Nasze wolontariuszki i nasi wolontariusze sami posiadają zróżnicowane tło kulturowe i religijne. Pracują u nas wolontariuszki i wolontariusze, których językiem ojczystym jest angielski, arabski, portugalski, polski, turecki lub koreański.

Wśród wolontariuszek i wolontariuszy są chrześcijanie, muzułmanie, buddyści, żydzi lub osoby o otwartej duchowości. Przechodzą oni u
nas szkolenia w zakresie wrażliwego obchodzenia się z odmiennością kulturową i zawsze odnoszą się do wszystkich ludzi w sposób otwarty i wolny od uprzedzeń.

Poradnictwo w zakresie testamentu życia

Nasi wyszkoleni pracownicy i pracownice oferują Państwu poradnictwo w zakresie sporządzania testamentu życia (Patientenverfügung) oraz/lub upoważnienia do podejmowania decyzji w sprawach związanych ze zdrowiem (Vorsorgevollmacht) oraz upoważnienia w zakresie sprawowania opieki nad chorym (Betreuungsverfügung). Na wypadek, gdybyście Państwo znaleźli się kiedyś w sytuacji, w której nie bylibyście w stanie podejmować decyzji, możecie w testamencie życia określić już teraz, czy oraz w jaki sposób ma odbywać się leczenie. Sporządzając upoważnienie do podejmowania decyzji w sprawach związanych ze zdrowiem (Vorsorgevollmacht) upoważniają Państwo jedną zaufaną osobę do egzekwowania Państwa woli. Sporządzenie niniejszych dokumentów stanowi ważny krok w zakresie prewencji. Podczas rozmowy przeprowadzanej w ramach poradnictwa można wyjaśnić wiele niejasności i przezwyciężyć obawy. Pierwszy pomocny krok na drodze do sformułowania testamentu życia (Patientenverfügung) stanowi uświadomienie sobie swoich własnych wartości i pragnień w kontekście życia i śmierci.

Zespół

Kierownictwo Ambulatoryjnego Hospicjum
Łazarza (Lazarus)
Elizabeth Schmidt-Pabst
Tel: 030 46705-276
Fax: 030 46705-277
Napisz do nas

Koordynatorka Ambulatoryjnego Hospicjum Łazarza (Lazarus)
Andrea Biank
Annett Hardenberg
Peggy Nitzke
Napisz do nas

W ten sposób Państwo nas znajdziecie

Mapa: Google Maps
Informacja o rozkładzie jazdy: Berliner Verkehrsbetriebe BVG

Elizabeth Schmidt-Pabst

Andrea Biank

Peggy Nitzke

Britta Fey

Previous slide
Next slide
Scroll to Top