Ayakta Hospis
Hizmeti

Ayakta Hospis Müdürü
Elizabeth Schmidt-Pabst

030 46705-276
E-Mail yazmak için

Evde tavsiye ve desteğe ihtiyacınız varsa

Palyatif bakım hakkında danışma hizmeti vermek amacıyla sizi evinizde ziyaret ederek, ağır ve iyileştirilmesi mümkün olmayan hastalıklar yüzünden bütünüyle değişen hayat koşullarında günlük hayatınızı nasıl düzenleyebileceğinize dair tavsiyelerde bulunuyoruz. Sizinle birlikte, zorlu hayat koşullarına rağmen mümkün olduğunca iyi bir hayat kalitesine ve güven hissine nasıl ulaşabileceğinize kafa yoruyoruz. Bu amaçla, sizinle birlikte mevcut olanakları gözden geçiriyoruz:

 • Ağrı, mide bulantısı ve kabızlık gibi hastalık sürecinde yük teşkil eden semptomları hafifletmek
 • Evdeki bakım koşullarını iyileştirmek
 • Hasta yakınlarının aşırı zorlanmasının önüne geçme
 • Sosyal çevredeki kullanılmayan kaynakları kullanılır kılmak
 • Yas ve acı duygularının açıktan yaşanmasına izin vermek
 • Tamamlayıcı, özel tıbbi ve bakım hizmetlerinden faydalanmak

Gönüllü Refakat

 • Gönüllülerimiz, çok ağır hasta ve ölmekte olan insanlara ve yakınlarına evlerinde, huzurevinde, hastanede ve yatarak bakım esnasında refakat ediyor.
 • Gönüllülerimiz güçlerinin, zamanlarının ve şefkatlerinin bir bölümünü ölmekte olan insanlara ve ailelerine vakfetmek istiyor. Bu esnada bakım hizmetinde bulunmuyor, mevcut hasta bakım servislerinin ve aile ve evde bakım hekimlerinin bakım hizmetlerine katkıda bulunuyor.
 • Gönüllülerimiz konuşmaya hazır ve zamanlarını, dikkatlerini, huzurlarını ve anlayışlarını size vakfediyor. Yürüyüşe çıktığınızda, devlet dairelerine işiniz düştüğünde, akrabalarınızı ziyaret ettiğinizde ya da kültürel etkinliklere katıldığınızda size refakat ediyorlar. Gönüllülerimizin ziyaretleri, hasta yakınlarının sırtındaki yükü azalmasını sağlayabilir.
 • Yatak başı nöbeti de gönüllülerimizin hizmetleri arasında yer alıyor. Böylece, son saatlerinde ya da günlerinde, ölmekte olan insanın yanında oluyorlar. Bu esnada çok sayıda gönüllünün görev almasıyla hastaya ölene kadar refakat edilmesi hedefleniyor.
 • izim tarafımızdan yoğun bir biçimde bu zorlu faaliyetlere hazırlanan ve faaliyetleri sırasında düzenli olarak süpervizyon hizmeti alan gönüllülerimiz, sır saklama yükümlülüğüne tabidir.

Kültüre Duyarlı Ölüm Refakati

“Memleketten Uzakta Hayatın Sonunda” (“Am Lebensende fern der Heimat”) projesi, Lazarus Hospis Hizmetleri’nde 2013 yılından bu yana hayata geçirilmekte. Insanların, kültürel ve dini kökenlerinden bağımsız olarak, hayatlarının son döneminde tıbbi ve bakım hizmetinden yararlanma ve psikososyal destek alma olanağına sahip olmalarına büyük önem veriyoruz.

Gönüllülerimiz farklı kültürel ve dini kökenlere sahip. Ana dili İngilizce, Arapça, Portekizce, Lehçe, Türkçe ya da Korece olan gönüllülere sahibiz.

Hıristiyan, Müslüman, Budist, Yahudi ya da bağımsız spiritüel inançtan gönüllülerimiz var. Bizden kültüre duyarlı davranış konusunda eğitim alan gönüllülerimiz, tüm insanlara daima samimi ve açık fikirlice yaklaşıyorv.

Hasta talimatı hakkında danışma hizmeti

Konu hakkında özel eğitim alan çalışanlarımız, size hasta talimatı ve/veya tedbir vekaletnamesi / vasi talimatı hakkında danışma hizmeti sunuyor. Gelecekte artık karar veremeyecek halde olmanız halinde tıbbi müdahalede bulunup bulunulmayacağını ve nasıl tıbbi müdahalede bulunulacağını bir hasta talimatı aracılığıyla şimdiden belirleyebilirsiniz. Tedbir vekaletnamesi aracılığıyla, güvendiğiniz bir kişiyi arzunuzun yerine getirilmesiyle görevlendirebilirsiniz. Bu belgelerin düzenlenmesi, önemli bir tedbir adımı teşkil ediyor. Danışma görüşmesiyle bu husustaki birçok belirsizliğin üstesinden gelinmesi ve kimi korkuların aşılması mümkün. Yaşam ve ölüm ile iglili değerlerinizin ve arzularınızın bilincine varmanız, hasta talimatının düzenlenmesi yolunda ilk adımı teşkil ediyor.

Ekibimiz

Lazarus Ayakta Hospis Hizmetleri yöneticisi
Elizabeth Schmidt-Pabst
Tel: 030 46705-276
Faks: 030 46705-277
E-Mail yazmak için

Lazarus Ayakta Hospis Hizmetleri Koordinatörleri
Andrea Biank
Annett Hardenberg
Peggy Nitzke
E-Mail yazmak için

Bize bu şekilde ulaşabilirsiniz

Harita: Google Maps
Ulaşım: Berliner Verkehrsbetriebe BVG

Elizabeth Schmidt-Pabst

Andrea Biank

Peggy Nitzke

Britta Fey

Previous slide
Next slide
Scroll to Top